Mediatiedote 3.3.2020

Perusopetuksen maksuttomuus lisää lasten epätasa-arvoa


Tamperelaiset opettajat ja teatterit huolissaan tilanteesta


Apulaisoikeusasiamies linjasi 28.10.2019, että perusopetuksen maksuttomuus on ehdoton ja yksiselitteinen. Maksuttomuudella lasten keskinäistä epätasa-arvoa pyritään vähentämään. Tamperelaisten opettajien ja teattereiden mielestä epätasa-arvo itseasiassa lisääntyy.Perusopetuksen maksuttomuusvelvoite on kuntien rahankeräyskieltojen seurauksena asettanut
koulut tilanteeseen, jossa perinteeksi muodostuneita teatteriretkiä on peruttu ja tulevista teatterisuunnitelmista luovuttu. Muutos on ollut kouluille ja teattereille dramaattinen.


Tamperelaisten koulujen opettajat kokevat koulun teatterikasvatuksen lisäävän kulttuurista tasa-arvoa, koska on paljon perheitä, joilla ei ole mahdollisuutta käydä teatterissa. Teatterikäynti kouluryhmässä on lapsille ja nuorille myös huomattavasti edullisempaa kuin perheen kanssa.

Linnainmaan koulun äidinkielen ja ilmaisutaidon opettaja Eeva Humalamäki sanoo, että koululla on hämmästelty linjausta: ”Valitettavasti emme saa enää kerätä rahaa teatterikäynteihin. Koulun järjestämä teatteriretki on ollut monelle lapselle ainoa mahdollisuus päästä teatteriin.”

Pirkanmaan äidinkielenopettajat ry:n puheenjohtaja Anja Korkea-aho sanoo, että teatterissakäynnit ovat kouluissa hyvin suosittuja ja ne toimivat myös merkittävänä yhteisöllisenä kokemuksena: ”Opettajien mukaan teatteriretket ovat toimineet paitsi kulttuurikasvatuksena, myös nuoren kasvun konkreettisena tukena. Teatteriesitykset lisäävät lasten empatiakykyä aiheidensa kautta ja vaikutus ulottuu monesti keskusteluissa kotiin asti.”

Pitkään lukio-opettajana ja aiemmin myös ÄOL:n hallituksessa toiminut Päivi Favorin pitää
menetettäviä teatterikäyntejä suurena tappiona koulutusajattelun jatkumolle:
”Perusasteen puolella luodaan pohja teatterikasvatukselle, jonka on määrä jatkua myös toisella asteella.”


Monilla perusasteen kouluilla on ollut vuosikymmenien perinteet vierailla jokaisen vuosiluokan kanssa teatterissa. On huutava vääryys katkaista tämä perinne, joka on kasvattanut aktiivisesti uutta teatterissa käyvää sukupolvea. Tampereen Taidekaari tavoittaa 3. luokkalaiset ja
valtakunnallinen Taidetestaajat 8. luokkalaiset, mutta kaksi teatterikäyntiä koko perusopetuksen aikana on sekä opettajien että teattereiden mielestä liian vähän.Koulujen ja päiväkotien osuus teatterilippuostoista on teattereille taloudellisesti merkittävä, mutta suorastaan elintärkeä se on lastenteattereille. Tamperelaisten teattereiden
koululaisille suunnatuista lasten- ja nuorten teatteriesityksistä jopa puolet on vaarassa jäädä toteutumatta rahankeräyskiellon vuoksi. Ahaa Teatterin tuottaja Tiina Järvi toivoo, että saadaan
pian uudet opetushallituksen ja Tampereen kaupungin linjaukset periaatteista,
joilla teatteriretkiä pystytään järjestämään ja rahoittamaan.

Tapahtuva muutos jakaa lapset rajusti kahtia kodin kulttuuritaustan mukaan – niihin, jotka käyvät huoltajiensa myötävaikutuksella teatteriesityksissä vapaa-ajallaan ja niihin, joiden huoltajat eivät tuo lapsiaan teatteriin.Tampereen Työväen Teatterin johtajan Otso Kauton mukaan epätasa-arvoisia käytäntöjä varottaessa ollaan menettämässä jotakin merkittävästi suurempaa – kokonaisia ikäluokkia sivistävät ja jalostavat kulttuurikokemukset: ”Tässä heitetään lapsi pesuveden mukana. Lasten-
ja nuortenkulttuurin monimuotoisuutta ei saisi uhrata.”

Allekirjoittajat:

Ahaa Teatteri, Tampereen Työväen Teatteri, Tampereen Teatteri, Tampereen Komediateatteri,

Tanssiteatteri MD, Teatteri MukamasHaastattelupyynnöttiedottaja
Sanna Huhtala, 040 5328838, sanna.huhtala@tampereenteatteri.fitiedottaja
Sari Andersson, 050 5969069, sari.andersson@ttt-teatteri.fi